Iriscopie

De irissen geven informatie over je fysieke gesteldheid. Het geeft een beeld van je constitutie. (aangeboren aanleg voor klachten of juist geen klachten) Veelal is te zien welke klachten er geweest zijn, welke klachten er op het moment spelen en welke klachten ontwikkeld kunnen worden. Ook geeft de irissen veel informatie over je psychische gesteldheid. 

Om je irissen te onderzoeken wordt gebruikt gemaakt van een camera welke foto's maken die op de computer geanalyseerd worden.


Wanneer er een sector een dieper onderzoek vraagt wordt er een 3D binoculaire onderzoeksmicroscoop gebruikt.

Sectorale opname van een iris.